> SPECIALISATIEJAAR <     TEKENEN MET EEN KIND VANUIT ZIJN HULPVRAAG. 

Sessies leren hanteren, counselen rond de tekentaal, behandelplan maken.
AUTOBIOGRAFISCH WERKEN.  –  Je eigen proces via de beeldtaal internaliseren.

Dit jaar beginnen we direct met de sessieopbouw en het dilemma tussen de hulpvraag van de ouders of een instantie en de hulpvraag van het kind.

Visie: 
Het kind wordt geleefd door wat anderen zeggen en bepalen voor hem: de opvoeding!
Het is belangrijk om diverse werkvormen te beheersen waarin het kind ontdekt: “Ik ben ook van mezelf.” Hierdoor wordt het weerbaar en herkenbaar voor zichzelf, zijn ouders en op school. Door negatieve emoties zichtbaar te maken kan het kind zichzelf helpen in wat het nu nodig heeft en wat hij nog mist, want dat wordt door zijn eigen inzicht aan zijn tekening toegevoegd, dus zichtbaar en bespreekbaar gemaakt, beter ervaren en geïnternaliseerd.
Einddoelen:
Het kind veilig stellen in een sessie
De hulpvraag helder krijgen en in een psychologische context stellen.
Sessieopbouw en structuurmodellen vanuit de holistische benadering.
Rapportage en het inlezen van casussen.
Behandelplan en strategie ontwikkelen.
Wanneer en hoe betrek je de ouders of het netwerk in dit behandelplan.
Diagnostiek vanuit de tekentaal.
Diverse sessievormen hanteren.
Tekenopdrachten op maat leren timen.
Familieopstellingen hanteren via kaartjes.
Loopsessies begeleiden rond denken, voelen, willen.
Het kind als levenskunstenaar centraal stellen: zelfvertrouwen stimuleren.
Werken vanuit de psychosynthese.
De rechten van het kind behartigen.
Een tekentherapiepraktijk opzetten en de beroepsethiek hanteren.
De leeftijdsfasen van je geboorte tot je volwassenheid herbeleven via autobiografisch tekenen (hier kun je dan later ook de ouders mee helpen).
Zelfreflecties schrijven rond autobiografische processen.