Met het diploma Holistisch Tekendocent kun je als zzp-er, freelancer of in dienstverband overal werken. Lesgeven in eigen open atelier en praktijk aan huis behoren tot je vak. Evenals bijvoorbeeld in nieuwe tijd centra, volksuniversiteiten, instellingen, jeugd-, ouderen- en welzijnswerk, in gevangenissen en naschoolse opvang 

In dit studiejaar ga je je met alle leeftijdsfasen en doelgroepen verbinden en doeltreffend op maat cursussen, workshops en lezingen ontwikkelen en aanbieden. Met als doel het ontwikkelen van zelfexpressie en zelfinzicht vanuit een holistische mensvisie.

De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

 • Holistische lessen ontwerpen die logisch en boeiend zijn.
 • Lesopbouw en tijdbewaking; methodische en didactische vaardigheid
 • Materialenkennis, kleur-, schilder-, teken, boetseer- en collagetechnieken
 • Lichaamswerk toepassen rond je thema
 • Lesopbouw en tijdbewaking
 • Inductietechnieken als voorbereiding op je lesinstructies
 • Open atelier houden voor onbekend publiek; ieder met een eigen thema
 • Groepsprocessen en individuele processen begeleiden; ochtendrondje houden
 • Vragen stellen, doorvragen, evalueren, hoorbaar luisteren, feedback geven, honoreren, confronteren
 • Tekentaal lezen vanuit K.I.E.S.T. (Kleur, Interactie, Energie, Symboliek, Tijd/ruimte).
 • De bewuste en onbewuste informatie die in iedere tekening zit, bewust maken bij de cursist en daarin de groep betrekken
 • Je legt verbanden en maakt vertaalslagen vanuit autobiografische gegevens.
 • Beroepsethiek, praktijkvoering en PR
 • Het psychosynthese werkmodel met drie bewustzijnsgebieden hanteren en uitleggen waar beelden vandaan komen
 • Eigen strategie en stijl ontwikkelen
 • Je eigen proces doorleven, inzicht krijgen in je weerstanden en blinde vlekken
 • Ontwikkelen van houding, stem en taalgebruik
 • Goed voor jezelf zorgen; gronden, aarden, vanuit de rust en stilte handelen en spreken met heel je lijf. Oefeningen kunnen voordoen

Het huiswerk bestaat uit 20 opdrachten die bestaan uit voorbeelden uitwerken voor diverse presentatiemappen. Dit zijn tekenvaardigheid, kleur, textuur, collage en schildertechnieken en het ontwerpen van een lessenreeks van 6 lessen, waarvan je er drie thuis geeft en feedback van je studenten meebrengt.