4rde jaar –  KINDERTEKENTHERAPEUT   > praktijkgericht eindexamenjaar <
TEKENEN MET EEN KIND VANUIT ZIJN HULPVRAAG
Casussen schrijven, je beroepsethiek naleven. Kindertekentherapeut worden. 

Je bent nu verplicht om met ouders in gesprek te komen over hun kinderen en je als aankomend kindertekentherapeut te profileren.

De hulpvraag van de ouder kan heel anders zijn dan de hulpvraag van het kind en je hebt met ieders belang rekening te houden.
Hoe verwerk je al deze informatie samen met je eigen observaties? Je stelt altijd voor om een aantal sessies te geven om te zien hoe tekentherapie werkt, of het kind er van opknapt en zich eventueel in je tekengroepje verder kan ontwikkelen. Je wordt je aan het eind van dit vierde jaar volledig bewust van de complexiteit van dit vak, omdat je met het netwerk van het kind rekening hebt te houden, maar ook met zijn geaardheid, tempo en de omgevingsfactoren. Het lezen van de tekentaal beheers je tenslotte professioneel. Dit wordt getoetst voordat je je eindcasus voordraagt in de groep.

Einddoelen:
Voldoende zelfvertrouwen om je praktijk te profileren en ouders te woord te staan
Een lezing kunnen geven over kinderen met ontwikkelingsstoornissen vanuit de tekensignalen
Voldoende flexibiliteit hebben om van strategie te wisselen tijdens een sessie
Een tekentherapieperiode zorgvuldig kunnen afsluiten
Tussen de belangen en rechten van het kind en diens ouders en instanties kunnen mediëren
Je eigen inzichten en intuïtie durven volgen met alle consequenties van dien
Het diploma kindertekentherapeut behalen vanuit rust en inzicht

Examenonderdelen vierde jaar:
Enkele schriftelijke toetsen over je vakterminologie, behandelplan, eigen visie, beroepsethiek en tekentaal lezen.
Een casus voordragen van tenminste 6 sessies van 1 kind uit je praktijk.
Je casusmap ter inzage geven en deze voordragen aan de groep.
Eindrapport over het stadium waarin je eigen praktijk gerealiseerd is, met foto’s over praktijkvoorbeelden