De basistraining Genezend Tekenen duurt 2 jaar en is verplicht en onmisbaar als je je diploma als Holistisch Tekendocent, Coach Beeldend, of Tekentherapeut wilt halen. Het legt in 2 jaar een stevig fundament om je eigen stijl en methode in een van deze afstudeer richtingen te realiseren.
Je kunt dit studiejaar ook volgen voor eigen ontwikkeling als kunstenaar en om kennis te maken met de basisonderdelen en vaardigheden van Genezend Tekenen.
Het eerste jaar van de Basistraining is verkennend, onderzoekend en ervaringsgericht.
Je gaat door de vele oefeningen en thema’s zelf ervaren wat het genezendtekenen met je doet. Je werkt aan diverse thema’s, die het basisgereedschap gaan vormen voor je vak. Je hoeft niet te kunnen tekenen, we vragen wel van je dat je flexibel bent en hier stappen in wilt zetten; want oefening baart kunst!

De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:
– Psychologische, filosofische, educatieve en cultuurhistorische aspecten van de onderwerpen die genoemd worden op het lesrooster
– Allerlei tekenoefeningen en andere vormen van beeldende expressie over het betreffende lesonderwerp
– Ontwikkeling van je eigen tekenvaardigheid, beeldende expressie en de verwoording daarvan
– De relatie van de thema’s met lichaamsfuncties en hoe je die kunt toepassen
– Werken met proefpersonen en observatietechnieken
– Aanleggen van inspiratiemappen
– Nonverbaal gesprek op papier= samen interactief tekenen en dit nabespreken
– Kennismaken met het psychosynthese werkmodel met drie bewustzijnsgebieden en uitleggen waar beelden vandaan komen
– Inductietechnieken als voorbereiding voor een teken of schilder opdracht
– Tekentaal lezen vanuit K.I.E.S.T. (Kleur, Interactie, Energie, Symboliek, Tijd/ruimte)
– Tekeningen lezen en betrekken op je eigen levenssituatie.
De 4 huiswerktaken bij elke les zijn:
– Een zelfreflectieopdracht
– Materiaal verzamelen voor je inspiratiemappen.
Met een proefpersoon thema’s of een oefening doen; leren counselen
– Een kunstzinnige opdracht.
Je sluit het 1ste jaar af met een eindpresentatie van een half uur, over één van de lesonderwerpen en hier maakt je ook een schriftelijk, beeldend verslag van.
In alle verdere studiejaren grijp je terug op de basisvaardigheden en thema’s
van dit eerste jaar die je als modulewerkboeken krijgt .