Het tweede jaar van de basistraining werk je via de beeldtaal aan je autobiografie en gaat je inleven in alle leeftijdsfasen.
Je leert onder begeleiding veelvuldig tekeningen lezen, het zelfhelend vermogen waarnemen en voelen en in kleine groepen en de hulpvraag stellen. – De autobiografie, die je voor de zomervakantie inlevert bij de leertherapeut is de basis voor de leertherapie in het tweede deel van dit studiejaar. 

Autobiografie (Eerste deel van de basistraining, 13 lessen tot de zomer):

Elke les staat in het teken van een levensfase. Hierbij wordt je eigen geschiedenis zorgvuldig in beeld gebracht, vol anekdotes over je vele subpersonen. – De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

 • De ontwikkelingspsychologie van elke levensfase
 • Onderzoek naar de rode draad in je leven; hoogte en dieptepunten
 • Onderzoek naar je valkuilen, overtuigingen, opvoeding en kwaliteiten
 • Tekeningen maken van je eigen levensfasen, ook waar geen foto’s van zijn, zoals voor de geboorte, tijdens je verblijf in de baarmoeder, je geboorte enz.
 • Inductie naar oeroude herinneringen die heel bruikbaar blijken en inzicht geven waarom je in dit gezin in deze tijdgeest en in dit land geboren bent en wat je missie of zoektocht in dit leven is.
 • Onderzoek naar kenmerken van alle leeftijdsgroepen zodat je gaat voelen waar je het meeste affiniteit mee hebt. Wil je later met kinderen, pubers, adolescenten, jonge of rijpere volwassenen werken of liever in een centrum voor ouderen of in de terminale zorg?
 • 2 lesdagen staan helemaal in het teken van het lezen van tekeningen volgens K.I.E.S.T. (Kleur, Interactie, Energie, Symboliek, Tijd/ruimte) en kracht/zwakte analyse.

Het huiswerk bestaat uit het tekenen en schrijven van je autobiografie volgens een duidelijke structuur:

 • Eigen tekentaal lezen en beschrijven
 • Tekeningen aan je eigen levenservaringen koppelen
 • Zelfreflecties maken over de verschillende leeftijdsfasen en wat daar kenmerkend aan is.

LEERTHERAPIE (tweede deel van de basistraining)

Na de zomer ga je in de leer bij een tekentherapeut aan huis om het vak te ondergaan in een klein groepje van maximaal 4 studenten. Je ondergaat dan zelf tekensessies en bent actief betrokken bij andermans sessies. – Je eigen getekende en beschreven autobiografie wordt daarbij ingezet als uitgangspunt. 

Tijdens de leertherapie:

 • Onderga en observeer je zoveel mogelijk verschillende Coach- en Teken- therapie sessievormen en hoe het lichaam daarbij wordt betrokken
 • Krijg je observatieopdrachten
 • Worden de sessies uitgebreid nabesproken
 • Maak je sessieverslagen en zelfreflecties over het sessieproces, met al je weerstand en schaduwkanten..
 • Krijg je individuele huiswerkopdrachten
 • Komen overdracht en tegenoverdracht, overtuigingen, doorbreken van patronen, blokkades en weerstand aan bod.

De processen die je doormaakt zijn nodig om je straks in anderen in te leven. – Door het vak aan den lijve te ervaren en interactief betrokken te zijn tijdens tekensessies van anderen krijg je een goed beeld van wat het vak inhoudt.